Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Conclusie
Bosschaart Incasso & Advies ondersteunt u in het gehele traject dat debiteurenbeheer omvat, dus vanaf de start van de facturering tot en met de executie van het vonnis. De dienstverlening van Bosschaart Incasso & Advies begint al bij de check van uw algemene leveringsvoorwaarden. U kunt natuurlijk ook in een latere fase ons kantoor inschakelen. Overigens lossen wij een groot deel van de zaken al op voordat de rechter wordt ingeschakeld.

Bosschaart Incasso & Advies biedt u de volgende diensten aan om uw debiteuren optimaal te beheren:
  1. Check Algemene Leveringsvoorwaarden
  2. Advies over te volgen traject en te gebruiken middelen
  3. On-line debiteuren- en creditcheck voor onze cliënten
  4. Geautomatiseerd debiteurenbeheersysteem op internet
  5. Pré-incasso: (incasso-label, profitletter en call-center)
  6. Minnelijke incasso met state-of-the-art middelen
  7. Gerechtelijke incasso (verzorgen van dagvaarding, beslag, ontruiming en executie)
  8. Schuldbewaking
  9. Actuele on-line informatie over de voortgang van uw incasso-opdrachten
  10. Juridisch advies en ondersteuning

Verdere dienstverlening

*Verhuur van creditmanagers die op projectbasis het debiteurenbeleid richting geven en structureren
*Ad hoc debiteuren portefeuilles screenen en in samenspraak met de opdrachtgever het beleid of een nieuw beleid vormgeven
*Het optreden als interim manager
*Het optreden als onafhankelijke troubleshooter in gerezen geschillen en deze trachten buiten een gerechtelijke procedure op te lossen
*Huurzaken
*Arbeidszaken
*Vervaardiging van leverings- en betalingsvoorwaarden
*Nationaal en internationaal procederen
*Opstellen van akten en contracten
*Transportzaken nationaal en internationaal
*Lease-huurkoop en consumptief geldkrediet-zaken
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl