Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Nederlanders te lui voor rekeningen

De betalingsmoraal van Nederlanders is tot een dieptepunt gedaald. Meer dan de helft van de mensen doet dat niet op tijd. Incassobureaus hebben daardoor meer werk om achterstallige vorderingen te innen.

Abonnementen, contributies en rekeningen van huis- en tandartsen worden het slechtst betaald. Maar ook belastingaanslagen, rekeningen van verzekeraars en postorderbedrijven worden later overgemaakt. Een klein percentage Nederlanders verzuimt leningen en hypotheken af te lossen.

Het aantal mensen dat wel eens te laat betaalt, is de afgelopen twee jaar licht toegenomen van 51% naar 53%. Dit percentage loopt zelfs op tot 60% bij Nederlanders waarvan het inkomen de afgelopen twee jaar is gestegen. Van degenen die hun inkomen zagen dalen, betaalt bijna de helft niet op tijd. Het aantal mensen dat rekeningen uit vergeetachtigheid en gemakzucht te laat aan schuldeisers overmaakt, neemt verder toe: van 71% vorig jaar naar 80% tot en met de eerste drie maanden van dit jaar.

Geldgebrek is opvallend genoeg minder vaak een reden om te laat te betalen. Momenteel is dat 39%, vorig jaar was dat nog 46%.

"Nu de economie weer aantrekt en er meer geld te besteden valt, blijkt dat de betalingsmoraal toch is gedaald. Mensen zijn onverschillig om op tijd hun rekeningen te betalen. Gevreesd wordt dat daardoor het aantal wanbetalers sterk zal toenemen. Er wordt direct weer te veel geld uitgegeven als schulden zijn afbetaald.

Spaargeld

Ruim 42% van de Nederlanders heeft in de afgelopen twee jaar spaargeld aangesproken om iets te kunnen kopen waarvoor het spaargeld eigenlijk niet bestemd was. Andere manieren om aan geld te komen, worden minder gebruikt, zoals kopen op krediet of met een uitgestelde betaling (20%). Ruim 16% van de Nederlanders, vooral 18- tot 25-jarigen, leent van familie of vrienden en bijna 14% van de Nederlanders sluit een persoonlijke lening af bij de bank.
<< Terug
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl