Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Minister Hirsch Ballin gaat incassokosten aanpakken

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) gaat het probleem van de onredelijk hoge buitengerechtelijke incassokosten aanpakken. De bewindsman overlegt binnenkort met het bedrijfsleven, kondigde hij maandag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarmee reageert Hirsch Ballin op een verzoek van de Kamer naar aanleiding van berichten over de kostenberekening door bureaus bij het incasseren van nog niet betaalde rekeningen.

Volgens de minister zijn er aanwijzingen dat de termijn waarbinnen mensen hun schulden betalen, langer wordt. Maar daarnaast wordt de druk om mensen eerder te laten betalen opgevoerd, onder meer door het in rekening brengen van onredelijke hoge buitengerechtelijke incassobedragen.

Hirsch Ballin ziet mogelijkheden om deze kosten aan te pakken, maar daarvoor is medewerking van het bedrijfsleven nodig. Zo kunnen bedrijven afspreken dat ze in hun algemene voorwaarden vastleggen dat bij te late betaling de buitengerechtelijke incassokosten niet boven een redelijk maximumbedrag mogen komen.

Een andere mogelijkheid is de verplichting om alleen zaken te doen met bonafide incassobureaus die zich aan de spelregels houden. Verder kunnen bureaus met onredelijk hoge incassotarieven op een zwarte lijst worden geplaatst. Het gevolg hiervan is dat de consument zonder tussenkomst van de rechter de rekening terzijde kan leggen.

Bij Bosschaart Incasso & Advies hanteert men een gedragscode die voorschrijft dat nooit meer kosten in rekening worden gebracht dan is toegestaan volgens de wet. Buitengerechtelijk kosten worden berekend aan de hand van het Rapport Voorwerk II en de zogenaamde "staffel kantonrechters".
<< Terug
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl