Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Wel meer geld, niet beter betalen.

Nederland heeft meer te besteden, maar betaalt desondanks vaker te laat, dat blijkt uit onderzoek. 53% van de Nederlanders betaalt zijn rekeningen wel eens te laat, gemiddeld zeven keer per jaar. Dit terwijl de Nederlander nu ook echt voelt, dat het economisch tij beter wordt. Voor het eerst in drie jaar zijn er meer huishoudens die aangeven dat hun inkomen is gestegen, dan huishoudens die zeggen dat het is gedaald. En de toekomstverwachting? Die was in jaren niet z positief.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft Interview-NSS het onderzoek naar betaalgedrag in Nederland uitgevoerd. Het aantal mensen dat wel eens te laat betaalt, stijgt licht: van 51% naar 53%. Dit percentage loopt zelfs op tot 60% bij mensen waarvan het inkomen de afgelopen twee jaar is gestegen. Van de mensen bij wie het inkomen de afgelopen twee jaar is gedaald, betaalt slechts 49% wel eens te laat.

Slecht nieuws: betaalmoraal in negatieve spiraal Geldgebrek is minder vaak een reden om te laat te betalen (nu 39%, vorig jaar 46%). Het aantal mensen dat zijn rekeningen te laat betaalt uit vergeetachtigheid en gemakzucht neemt verder toe, van 71% vorig jaar naar 80% nu. De betaalmoraal neemt dus verder af. Verbetering van inkomen leidt niet automatisch tot een verbetering van betaalgedrag. Het blijkt vaker een kwestie van de rekening niet willen of vergeten te betalen, dan van niet kunnen betalen. Door een consequent beleid en de inzet van een incassopartner kan een bedrijf de rekeningen wl betaald krijgen.

Positieve inkomensontwikkeling en toekomstverwachting Eind vorig jaar was er een trendbreuk zichtbaar: voor het eerst verwachtten de Nederlanders dat hun inkomen zou gaan stijgen. Het onderzoek geeft hen gelijk: het inkomen is overwegend hoger n er is meer vertrouwen voor de toekomst. Voor het eerst in drie jaar zijn er in Nederland meer huishoudens waar het inkomen is gestegen (30%), dan huishoudens waarin het is gedaald (20%). Nederland was in jaren niet z optimistisch over de ontwikkeling van het huishoudinkomen. Maar liefst 33% van de Nederlanders verwacht een stijging van het inkomen in de komende twee jaar. Slechts 12 % verwacht dat het inkomen de komende twee jaar zal dalen.

Geen geld, toch kopen 42% van de Nederlanders heeft in de afgelopen twee jaar zijn spaargeld aangesproken om iets te kunnen kopen waarvoor het spaargeld eigenlijk niet bestemd was. Andere manieren om aan geld te komen worden minder gebruikt: op krediet of met een uitgestelde betaling koopt een kleine 20%, zon 16% leent van familie of vrienden (vooral 18-25-jarigen) en bijna 14% sluit een persoonlijke lening af bij de bank. Rood staan doet een vrij constant deel van de Nederlanders: 29% staat continu of regelmatig rood op de betaalrekening. Bij vorige onderzoeken was dit percentage 34% en 29%.

Welke rekeningen betalen we te laat? Mensen kiezen welke rekeningen ze wel eens te laat betalen. Rekeningen voor basisbehoeften worden beter betaald. Dat komt doordat de gevolgen van het niet betalen van deze rekeningen groot kunnen zijn, zoals de ontruiming van een woning. Gelukkig kan dit vaak voorkomen worden.

De volgende rekeningen worden wel eens te laat betaald: abonnementen en contributies (32%) huis- en tandartsen (31%) postorderbedrijven (24%) belastingen (16%) verzekeringen (14%) energie (14%) water (11%) vaste telefoon (11%) huur (8%) mobiele telefoon (8%) internet (5%) aflossing lening (4%) hypotheek (2%)
<< Terug
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl