Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
2 Wanneer kan ik een vordering bij Bosschaart Incasso & Advies indienen?
Wanneer uw klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is het raadzaam nog een aanmaning te sturen. Is dan nog steeds niet betaald, dan kunt u uw vordering bij ons uit handen geven.
<< Terug
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl