Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Debiteurenbewaking en -beheer
Effectief incassobeleid begint bij een correct debiteurenbeheer. Tal van bedrijven schakelen ons in voor hun totale incasso-portefeuille. Door in een vroeg stadium uw debiteuren op vriendelijke doch dwingende wijze te manen tot betaling, kan een invorderingsprocedure veelal voorkomen. Hiermee behoudt u de goede relatie met uw klanten.

Bosschaart Incasso & Advies heeft in korte tijd naam gemaakt door de vele succesvolle invorderingen, die vaak in een korte tijd tot een goed einde werden gebracht. Maar dat is niet het enige dat telt. Het is belangrijk om tactisch te handelen. Steeds opereren onze medewerkers diplomatiek, vanuit het zakelijke belang van de opdrachtgever. Hun succes getuigt van het vermogen om adequaat te opereren. U vindt bij Bosschaart Incasso & Advies de aanpak die u van uw incassopartner mag verwachten: snel, correct en doelgericht.

Met een goed debiteurenbeleid kunt u voorkomen dat veel potentiële winst uit uw onderneming weglekt. Debiteurenbeheer is in de meeste bedrijven niet erg populair. De commercie staat voorop. Achter geld aanzitten is vaak klantonvriendelijk, waarbij gemakshalve uit het oog verloren wordt dat een afnemer geld moet opbrengen. Dit kan als hij op tijd uw vorderingvolledig betaalt. Bosschaart Incasso & Advies behandelt jaarlijks duizenden incassozaken. Wij worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van te afwachtend en inadequaat debiteurenbeheer. Wij kunnen u helpen met het organiseren van een effectief debiteurenmanagement. Wij kunnen uw leveringsvoorwaarden aanscherpen; uw klanten screenen, krediettermijnen afspreken en toezicht houden op hun betalingsgedrag; wij kunnen uw medewerkers opleiden en begeleiden. U kunt zelfs zonodig het hele debiteurentraject aan ons uitbesteden; klantvriendelijk, van facturatie tot betaling. Wij hanteren heldere doelstellingen: dus korte betalingstermijnen en geen post dubieuze debiteuren meer op op de balans.
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl