Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Pré incasso-diensten
Bijna iedereen kent het verschijnsel van kleine vorderingen die niet worden voldaan. Vaak laat u deze vorderingen liggen omdat de kosten van incasseren naar uw idee te hoog zullen worden. Voor deze invorderingen heeft Bosschaart Incasso & Advies een voordelig en effectief incassomiddel, namelijk de Profitletter.

Profitletter
De profitletter is een verzoek of sommatie tot betaling op het briefpapier van Bosschaart Incasso & Advies. De tekst wordt in overleg met u samengesteld. De debiteur wordt duidelijk gemaakt binnen een bepaalde termijn rechtstreeks aan u te betalen. Tevens kan in de tekst worden opgenomen, dat indien betaling niet volgt, uw vordering aan Bosschaart Incasso & Advies uit handen zal worden gegeven. De profitletter biedt u de mogelijkheid om tegen geringe kosten de kleine vorderingen aan te pakken. Voor grote klanten is het niet ongewoon dat Bosschaart Incasso & Advies in zeer korte tijd honderden profitletters verwerkt.

Incassolabel
Een andere optie is het incasso-label. Uw laatste aanmaning voorziet u van een sticker met daarop het logo van Bosschaart Incasso & Advies en de vermelding dat bij non-betaling de vordering zal worden overgedragen aan Bosschaart Incasso & Advies.

KLIK HIER hier om het Incasso-Label te bestellen.

Invorderingen van uw gehele incasso portefeuille
Een continue bedrijfsvoering is gebaat bij efficiënt en correct handelen. In plaats van zelf op te treden, brengen zowel grote ondernemingen, als het midden en kleinbedrijf steeds vaker hun gehele incasso-portefeuille onder bij ons. U versterkt er uw eigen positie mee. Uw debiteuren worden op de juiste wijze, zoals u dat wilt, beheerd en u houdt tegelijkertijd uw handen vrij voor uw eigen werk. De vakmensen van Bosschaart Incasso & Advies bieden u de garantie van een adequaat en rendabel incassobeheer.
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl