Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Incasso
Als incassodienstverlener richt Bosschaart Incasso & Advies zich op het behalen van uw incassodoelstellingen. Te weten:
  • hoge incasso-score (nog zonder tussenkomst van de rechter),
  • beter eigen debiteurenbeheer,
  • voorkomen van meer achterstallige betalingen en
  • inzicht in uit handen gegeven incasso's.
Onze incassomedewerkers realiseren deze doelstellingen middels een effectieve incassoprocedure en een up-to-date kennis van het juridische traject. Incasso is vaak maatwerk en daarom vormt Bosschaart Incasso & Advies het incassoproces naar uw debiteurenbeheer en klantrelatie. Uw organisatie profiteert al vanaf het begin van de samenwerking, omdat onze adviezen direct op uw debiteurenbeheer inwerken. Bovendien leiden onze incassowerkzaamheden en adviezen tot snellere betalingen, en dat verhoogt uw cash flow!
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl