Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Bemiddeling
Zakelijke conflicten ontstaan vanzelf; niemand stuurt er op aan en niemand zit erop te wachten, maar toch... Wie lost het op en vooral hoe los je het op. De juristen van Bosschaart Incasso & Advies zijn bij uitstek toegerust om zakelijke conflicten op te lossen. Wij overzien de juridische consequenties én de menselijke kanten van een conflict. Wij brengen deskundigheid in, en rijke ervaring; of het nu gaat om handelszaken, huur- of arbeidszaken. Problemen zijn er om op te lossen. Hoe? Als het kan door bemiddeling, als het moet met een gerechtelijke procedure.

Vertrouwen misbruikt, schulden niet voldaan, afspraken niet nagekomen, eergevoel gekrenkt; zomaar ’n greep uit het arsenaal van aanleidingen voor conflicten. Verschillen van mening kunnen zo hoog oplopen dat alleen met tussenkomst van de rechter het geschil kan worden beslecht. Zolang er ruimte is voor onderhandeling, zal Bosschaart Incasso & Advies aansturen op een minnelijke oplossing van een conflict. Het voorkomt onnodige verspilling van tijd en energie, het bespaart kosten en vooral ergernis. Laat een conflict niet uit de hand lopen. Vraag om bemiddeling vóórdat de standpunten onwrikbaar verharden.
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl