Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Procedures en vonnissen
Soms leidt een incassotraject niet direct tot een betaling. In dat geval start Bosschaart Incasso & Advies in overleg met u een gerechtelijke procedure. De vordering wordt hierbij aan de rechter voorgelegd. Bosschaart Incasso & Advies zorgt ervoor dat de gerechtelijke procedure soepel verloopt en goed wordt begeleid. Wij richten ons volledig op uw doel: het verkrijgen van een vonnis waarin uw gelijk is bewezen. Het gaat niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen!

Als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaald heeft en u heeft besloten tot verdere maatregelen, wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Onze juristen voeren dan voor u de procedure. Hiertoe stellen zij allereerst de dagvaarding op, waarna de rechter wordt verzocht uw wederpartij te veroordelen tot betaling van de vordering, vermeerderd met de rente en kosten.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

- uw debiteur verschijnt niet op de zitting van de rechter: •In dit geval wordt uw debiteur bij verstek veroordeeld tot betaling. Met dit vonnis gaan wij over tot executie.

- Uw debiteur verschijnt op de zitting en voert verweer: •Het verweer moet over het algemeen schriftelijk worden ingediend (conclusie van antwoord). Daarop zal de rechter meestal een mondelinge behandeling bepalen. Afhankelijk van de zaak kan vervolgens een eindvonnis worden gewezen of aan één van de partijen een bewijsopdracht worden verstrekt. Als de vordering wordt toegewezen kan tot executie worden overgegaan. Het tonen van een vonnis is meestal voldoende om uw debiteur tot betaling te bewegen. Indien dit niet gebeurt, kan Bosschaart Incasso & Advies zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van het vonnis.

Wij houden u gedurende de procedure op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak, volledig geautomatiseerd uiteraard.
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl